Litania (I)

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże ? zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu, Synu Boga żywego,
Święta Maryjo ? módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Piotrze,
Święty Pawle,
Święty Janie,
Święty Augustynie,
Błogosławiony Michale, Patronie Litwy i darze dla Polski,
Przemilczany święty,
Cichy orędowniku,
Troskliwy opiekunie domu Bożego,
Pokorny sługo ołtarza,
Stróżu Hostii Przenajświętszej,
Bezwiedny apostole krzyża,
Milczący heroldzie Zmartwychwstania,
Wyznawco miłości ukrzyżowanej,
Wierny Synu Maryi Bolesnej,
Pielgrzymie na wskazanej przez Nią drodze,
Naśladowco mądrej cierpliwości,
Proroku widzący świętość w codzienności,
Zakonniku objawiający cuda w zwyczajności,

Za wstawiennictwem Błogosławionego Michała
stałości w wierze ? naucz nas, Panie
gorliwości w służeniu Tobie,
synowskiej modlitwy,
wrażliwości na Twój głos,
pragnienia przebywania z Tobą,
radości z uczestnictwa w Twoim życiu,
gotowości do wyrzeczeń dla Twojej chwały,
składania ofiary z siebie,
ufności w zwycięstwo krzyża,
umiłowania Eucharystii,
dojrzałego uczestnictwa w Liturgii,
cichości i pokoju,
miłości w czynach,
mądrości krzyża,
dostrzegania sensu cierpienia,
wytrwałości w utrapieniach,
męstwa w poniżeniu,
pokory w wywyższeniu,
roztropności działania,
naśladowania cnót Maryi,
wypełniania rzeczy małych w wielki sposób,
zrozumienia życia według rad ewangelicznych,
troski o piękno Kościoła-Oblubienicy Twojej,
szacunku dla kapłaństwa,
macierzyńskiej miłości do Twojego Kościoła,
doprowadzenia braci do Ciebie,
rozeznawania Ciebie w świecie,
rozpoznawania Twojego oblicza w twarzy potrzebującego człowieka,
uporządkowanej miłości do wszystkich ludzi,
wybierania Ciebie ponad wszystko,
nadziei na Twoją łaskę,
odkrycia własnego powołania ? naucz nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Polecamy

Ośrodek Katechumenalny

Z przeszłości

Historia
Markowie
Rektorzy kościoła
Archiwum kościoła

Przeglądaj archiwum ogłoszeń