Historia

Rycina kościoła Rycina kościoła Od drugiej połowy wieku XIII do początku XIX kościół był związany ze sprowadzonymi z Pragi zakonnikami reguły św. Augustyna, zwanych w Polsce od imienia patrona “Markami”. Według Długosza kościół ufundowany został przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1263 roku. Budowę rozpoczęto w 2 poł. XIII wieku (wzmiankowana w 1295, rozpoczęto wznoszenie prezbiterium), a kontynuowano w ciągu wieku XIV i XV. W 1397 roku zawarty został kontrakt między opiekunem kościoła Janem Bozemeczem a mistrzem ciesielskim Kunczem Glocke (Glucke) w sprawie budowy dachu kościelnego. Spotykamy się też w tym okresie z licznymi zapisami testamentowymi na budowę świątyni, m.in.: z 1416, 1439 i 1473 roku.W 1494 roku kościół został zniszczony przez pożar, z którego ocalały jedynie mury prezbiterium – odbudowany z pomocą społeczeństwa Krakowa – zapisy testamentowe z 1501 i 1504 roku. Świątynia była niszczona przez kolejne pożary – w 1528 i 1589. Po roku 1528 prawdopodobnie wybudowano szczyty kościoła, po drugim pożarze został gruntownie odnowiony i ponownie poświęcony. W 1617 roku murarz krakowski Krzysztof Żelazko odbudowuje wieżę-dzwonnicę i znajdującą się obok niej kruchtę. W 1 poł. XVII w. dokonano całkowitej modernizacji wnętrza kościoła – ok. 1621 przebudowano korpus (sklepienie wykonane zostało nakładem kupca krakowskiego Walentego Merkiela), w 1647 nastąpiły zmiany w prezbiterium (z fundacji mieszczanina i rajcy krakowskiego Marcina Paczoski). W 1700 roku portale i inne prace do kościoła wykonali w Dębniku kamieniarze Michał Poman i Jakub Bielawski. Kolejny pożar z roku 1724 spowodował restaurację kościoła.

 

Na pocz. XIX wieku kościół z klasztorem został przejęty przez rząd austriacki i wszedł w skład tzw. “funduszu religijnego”. W 1807 roku został przeznaczony na dom księży emerytów, który został przeniesiony ze szpitala św. Ducha. W 1843 doczekał się kolejnego remontu. W latach 1894-1896 został ponownie odnowiony staraniem rektora Domu Księży Emerytów ks. Wawrzyńca Centta z funduszów Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej. Kościół ponownie był restaurowany w latach 1972-1974.

 

(Na podst. Katalogu zabytków sztuki w Polsce. t. 4, cz. 3).

Polecamy

Ośrodek Katechumenalny

Z przeszłości

Historia
Markowie
Rektorzy kościoła
Archiwum kościoła

Przeglądaj archiwum ogłoszeń